«Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2013 թվականին որպես հայաստանյան Վիքիմեդիա կազմակերպություն։ Վերջինիս նպատակն է խթանել գլխավորապես հայերեն լեզվով (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) Վիքիմեդիա նախագծերի տարածումը և զարգացումը Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում, հանրայնացնել ազատ գիտելիքի ու կրթության գաղափարը և աջակցել նոր վիքիմեդիացիներին։

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Վիքիմեդիա Հայաստանի առաքելությունն է համագործակցությամբ ազատ գիտելիք ստեղծելու գաղափարները և ունակությունները հասանելի դարձնել յուրաքանչյուրին։

  1. Ստեղծել և տարածել ազատ և հասանելի բովանդակություն։
  2. Նպաստել գիտելիքի տարածմանը և կրթության զարգացմանը։
  3. Խթանել կամավորական սկզբունքներով համագործակցությունը։
  4. Ներգրավել հասարակության ավելի լայն շերտեր՝ վիքի֊բովանդակության ստեղծման գործում։
250858
Հայերեն Վիքիպեդիայի հոդվածներ
678
Ակտիվ վիքիխմբագիրներ
17
Ակումբներ
277111
Թվայնացված էջեր