նվիրաբերվել է ֏10 200
4 Donors

1 Ապրիլ 2019-ին Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիան օժտուեցաւ իր առանձին յղումով (url)՝ hyw.wikipedia.org։ Այս կարգանիշին շնորհիւ կարելի է այցելել Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի առանձին առցանց հարթակը, զոր իր կարեւոր դերը կրնայ խաղալ լեզուին գործածութեան խթանումին, ինչպէս նաեւ՝ մասնագիտական եւ այժմէական նիւթերով անոր զարգացման մէջ՝ այդ գիտելիքը ազատ ու հասանելի դարձնելով իւրաքանչիւրին։

Սակայն, Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի ու Ուիքիփետիայի կողմէ իրականացուող բազմաթիւ ծրագիրները՝ սկսած կայքէջի սպասարկման ու պահպանման աշխատանքներէն մինչեւ Սփիւռքի տարբեր համայնքներէն նոր խմբագիրներու պատրաստման, տարբեր կառոյցներու հետ համագործակցութիւններու կառուցման եւ մշակման ծրագիրները՝ ճամբարներ, դասընթացքներ, հաւաքներ եւ այլ ծրագիրներ․ իրենց իրականացման համար կը կարօտին նիւթական աղբիւրներու, որոնք նաև կը գոյանան ձեր նման կամեցող անհատներու եւ կազմակերպութիւններու նուիրատուութիւններով։

Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի յաջորդ սերունդի խմբագիրներու ներգրաւումը, Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի հարստացումն ու տարածումը եւ այդ միջոցով արեւմտահայերէնի պահպանումը կախուած է «Նուիրել» կոճակը սեղմելու ձեր որոշումէն։